CMTS info

Helpful linux and DOCSIS/CMTS howtos and tips

Instalacja Dovecot

1) Instalacja

Tak jak z większością programów Linuxowych i w przypadku tego serwera POP3/IMAP instalacja ze źródeł polega na wykonaniu trzech komend. Jedyną różnica jest to, że w tym przypadku możemy nie znaleźć gotowego pakietu dla naszej dystrybucji.

Po rozpakowaniu jak zwykle wykonujemy:

./configure && make && make install

Jesli nie pojawiły się poważne błędy typu brak jakiejś biblioteki to program powinien byc zainstalowany

2) Konfiguracja

Program dovecot konfiguruję się poprzez edycję jednego pliku konfiguracyjnego. Najłatwiej jest skorzystać z gotowego przykładu. Należy przenieść/skopiować plik:

/usr/local/etc/dovecot-example.conf 

do

/usr/local/etc/dovecot.conf

Program domyślnie korzysta z oprogramowania PAM. Wcześniej instalowaliśmy go do serwera SMTP exim, więc teraz wystarczy utworzyć plik /etc/pam.d/dovecot i wkleić następującą zawartość.

/etc/pam.d/dovecot

auth      required    pam_unix.so
account     required    pam_unix.so
session     required    pam_permit.so

3) Plik konfiguracyjny dovecota

Dyrektywa protocols określa serwery jakich usług mają działać, w naszym wypadku wystarczy pop3(oraz TLS!) oraz pop3 po SSL:

protocols = pop3 pop3s

Dyrektywa disable_plaintext_auth wyłącza logowanie nieszyfrowane w otwartym tekście. My chcemy pozwolić logować się wszystkim więc ustawiamy na no:

disable_plaintext_auth = no

Dyrektywa ssl_disable wyłącza szyfrowanie. Nas interesuje SSL więc ustawiamy no:

ssl_disable = no

Kolejny krok to podanie ścieżek do klucza prywatnego i certyfikatu SSL:

ssl_cert_file = /sciezka/do/dovecot.crt
ssl_key_file = /sciezka/do/dovecot.pem

Dyrektywa mail_location wskazuje na lokacje pliku (katalogu) z pocztą. Można korzystać z przykładów z pliku konfiguracyjnego. My wybieramy katalog Maildir:

mail_location = maildir:~/Maildir

Dyrektywa login_greeting określa jak przedstawiać się będzie nasz serwer. Dobrym pomysłem jest wprowadzenie troche zamieszania

login_greeting = Fajny program pocztowy

Dyrektywa pop3_uidl_format określa jak nazywane będą pliki z pocztą. Spokojnie mozna dać wartosć zalecaną %08Xu%08Xv

pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv

Uwierzytelnianie użytkowników:

Domyślnie używany jest PAM wraz z lista użytkowników z pliku /etc/passwd. Nie jest o zły wybór i mozna to zostawić. Uwaga: metoda CRAM MD5 nie działa z PAM.

Uruchamianie:

Po konfiguracji dodać użytkownika dovecot. Program uruchamia się za pomocą polecenia dovecot wydawanego jako root.

4) Kompletny plik konfiguracyjny

Domyślnymi wartościami są te zahashowane, zostały one wycięte z tego zrzutu. Odstępstwem od tej regóły są dyrekywy gdzie parametrami są katalogi.

protocols = pop3 pop3s

disable_plaintext_auth = no

ssl_disable = no

ssl_cert_file = /etc/ssl/dovecot.crt
ssl_key_file = /etc/ssl/dovecot.pem

login_user = dovecot

login_greeting = Fajny program pocztowy

mail_location = maildir:~/Maildir

protocol imap {
}

protocol pop3 {
 pop3_uidl_format = %08Xu%08Xv
}

protocol lda {
 postmaster_address = postmaster@example.com
}

auth default {
 mechanisms = plain

 passdb pam {
 }

 userdb passwd {
 }

 user = root
}

dict {
}

plugin {
}

Template: designsbydarren.com on license
All trademarks belong to their respective owners. All materials presented here for informational purposes only.